מסתרי השינה

מסתרי השינה
מי תבע את המושג "חיי כלב"...? חתול מבלה שני שליש מחייו בשינה (חתול ישן 18 שעות ביום), כפול מהאדם, הכלב ישן קצת פחות מהחתול. ראש מתנדנד, עיניים עצומות (באופן חלקי או מלא), שרירים רפויים - כל אלו הסימנים המשותפים לפיל, כלב או אדם ישנים. לעומת זאת ביונקים ימיים ובחלק מהציפורים רק חצי מוח ישן (המוח בנוי משני חצאים). עובדה זו מאפשרת לציפורים להמשיך לנדוד תוך כדי שינה ומונעת מדולפינים לטבוע - תוך כדי שינה הדולפין עולה על פני המים כדי לנשום אוויר. מה תפקיד