כשל כליות בחתולים – חשוב לדעת!

כשל כליות בחתולים – חשוב לדעת!
כשל כליות כרוני כשל כליה כרוני הוא מצב בו הכליה מאבדת באופן הדרגתי את תפקודה התקין. זהו מצב בלתי הפיך בו הרקמה התקינה של הכליה מוחלפת ברקמה צלקתית בתהליך שנמשך לאורך חודשים. כאשר 75% מהרקמה מוחלפים, חלה ירידה בכל תפקודי הכליה במידה כזו שהגוף לא מצליח להתגבר עליה. מצב זה הוא מצב מסכן חיים. כשל כליות כרוני הוא מהגורמים הנפוצים ביותר לתמותת חתולים בעיקר בקרב חתולים מבוגרים. מאחר ולמילה "כשל" ישנה קונוטציה קשה, יש שמשתמשים לתיאור המצב במונח "אי-ספיקה כל